Навчання

Маркетинг та реклама у сфері освіти та навчання


На сучасному етапі розвитку система освіти в Україні зазнає все суттєвіших змін, пов’язаних перш за все з переходом освітніх закладів на комерційну основу. Якщо на початку XXI століття навчання і бізнес розглядались як дві зовсім протилежні сфери, то зараз вони стають все більш взаємопов’язаними. Передусім це стосується вищих учбових закладів, надання якими освітніх послуг проводиться у відповідності із законами ринкових відносин.

Наразі в переважній більшості навчальних закладів навчання відбувається і на державній, і на комерційній основі. До того ж постійне збільшення кількості недержавних освітніх установ приводить до того, що вузи змушені „боротись” за кожного абітурієнта. Наявність однакових напрямків підготовки і освітніх програм сприяє погіршенню сприйняття і запам’ятовування закладу освіти потенційними абітурієнтами та їх батьками. Для залучення клієнтів, закріплення своїх позицій на ринку освітніх послуг і підвищення конкурентоспроможності вузи мають використовувати актуальні маркетингові засоби та інструменти.

Найбільш ефективні засоби маркетингової комунікації для просування освітніх послуг

Реклама

Мова йде про систему поширення освітніх послуг і систему, призначену для формування зацікавленості учбовим закладом у деякого кола осіб. Реклама може бути текстовою, телевізійною, зовнішньою і т.д. Однак таке просування, як правило, стандартне і містить інформацію про наявність тих чи інших напрямків підготовки, кількість бюджетних місць, високий рівень викладання. Недивно, що в освітній сфері реклама іноді втрачає свої позиції і поступається іншим комунікаційним маркетинговим засобам.

Зв’язок з громадськістю

Зміст даного інструменту заключається в двосторонньому спілкуванні з потенційними абітурієнтами зокрема і з суспільством в цілому. Він має на меті сформувати суспільну думку про вуз у свідомості клієнтів. Кожний захід, що проводиться в межах зв’язків з громадськістю, направлений на створення і підвищення престижу вузу. Це можуть бути день відкритих дверей, ювілей вузу, прес-конференції, проблемні диспути і т.д.

Представлення закладу в глобальній мережі інтернет

Це найбільш популярний спосіб просування товарів та послуг в будь-якій сфері включно з освітньою. Електронні засоби комунікації вузу включають в себе мінімум 4 маркетингові напрямки: створення і підтримка сайту закладу; розміщення реклами в інтернеті; публікація інформації про послуги освітнього закладу на тематичних сервісах; ведення блогу вузу.

Кому довірити розробку маркетингової стратегії освітнього закладу

Не дивлячись на великий потенціал представлених маркетингових засобів, вузи або зовсім не просувають свої послуги, або роблять це не в повній мірі. Керівництво вузів не спішить вкладатись в маркетинг, намагаючись обійтись своїми силами. Однак PR-заходи, що проводяться ними, як правило, мають безсистемний характер і не приносять бажаного результату. Тому так важливо довірити цю надзвичайно серйозну роботу спеціалістам.

Компанія Leosvit Marketing зібрала під своїм крилом креативну, професійну і досвідчену команду, яка розробила вже не один маркетинговий план для освітніх закладів, вивівши їх діяльність на новий рівень.