Спорт

Маркетинг та реклама у сфері спорту, та здоров'я


В розвинутих країнах світу спортивний маркетинг сформувався вже доволі давно. В Україні ж його історія нараховує не більше 20 років. Вітчизняна маркетингова школа в цій сфері управління тільки починає формуватись. Задача маркетолога в даному випадку полягає в залученні глядачів на стадіони, клієнтів в спортивні зали, а також спонсорів до співпраці.

Наразі все більш чітко відокремлюються самостійні області соціально-культурного маркетингу в сфері фізичної культури та спорту. Мова йде про маркетинг ідей, видів спорту, змагань, відомих спортсменів, команд, тренерів, спортивних закладів, територій і місць, які, наприклад, претендують на проведення популярних спортивних змагань, програм фізкультурно-спортивної роботи з населенням тощо. Спортивний маркетинг розглядає спортивну діяльність як специфічну продукцію, яка через свою особливу спортивну місію потребує особливого маркетингового підходу.

Фактори, що впливають на розвиток маркетингу в спорті

Старіння націй

Деякі спортивні організації вже розпочали вдосконалювати свої системи маркетингу з врахуванням цієї тенденції. Збільшення кількості людей похилого віку в більшості розвинутих країн може привести до серйозних змін у відвідуванні спортивних змагань, популярності тих чи інших видів спорту та розмірі телевізійної аудиторії. А якраз ці показники і визначають ефективність спортивного маркетингу. Для людей похилого віку суттєвими мотивуючими факторами при прийнятті споживчих рішень виступають комфорт, доступність, якість, сервіс, а для наших співвітчизників сюди додається ще й вартість.

Зменшення популярності спорту

На думку деяких спеціалістів, мистецтво витіснить спорт з перших позицій в сфері розваг і відпочинку, особливо серед споживачів старшого покоління. Тому деякі завбачливі спортивні керівники в розвинутих країнах світу вже зараз проводять різноманітні спортивні фестивалі, які поєднують в собі елементи спорту та мистецтва.

Зміни складу сімей

Останнім часом все більш поширеними стають сім’ї, очолювані неодруженою або розведеною жінкою, що теж має свій вплив на спортивний маркетинг.

Серед тенденцій, котрі позитивно впливають на розвиток спортивних послуг, слід відмітити ріст популярності здорового способу життя, зацікавлення індустрією активного відпочинку великих підприємств, збільшення кількості науково-технічної інформації і її впровадження в усі сфери фізкультурно-оздоровчої активності, поширення ідеї сімейного спорту та інші.

Чому розробку маркетингової стратегії слід довірити саме Leosvit Marketing

По-перше, ми чудово розбираємось в усіх факторах, що впливають на маркетинг в сфері спорту. Ми вміємо нівелювати дію негативних чинників і використовувати в своїх цілях позитивні.

По-друге, в своїй роботі ми використовуємо ефективні рекламні інструменти, а також генеруємо власні ідеї. Ми пропонуємо своїм клієнтам ті рекламні носії, які будуть оптимальними саме в даному випадку.