Фінанси

Фінанси


Маркетинг з’явився на початку минулого століття як ринкова теорія управління в торгівельних та промислових компаніях. У фінансову сферу маркетингові ідеї проникали напрочуд повільно. Можна сказати, що банківські установи, як головні представники сфери фінансів, практично останніми сприйняли і прийняли маркетинг. Тільки в середині минулого століття американські банки США, а потім європейські і японські почали використовувати ідеї маркетингу в плануванні своєї діяльності.

Що стосується ситуації в нашій країні, то становлення банківського маркетингу у нас тільки починається. Адже перші комерційні банки та інші фінансові установи в Україні з’явились лише на початку 90-х років минулого століття, а планова економіка, що царювала до того, не потребувала застосування елементів маркетингового підходу.

Маркетингові комунікації та реклама в фінансовій сфері

Мета банківського маркетингу полягає в створенні таких банківських послуг і такому їх представленні, які максимально б задовольняли потреби клієнтів і сприяли отриманню банком прибутку. Для досягнення даної мети використовують різноманітні інструменти фінансового маркетингу, серед яких чільне місце посідає просування або, іншими словами, маркетингові комунікації. Саме комунікації визначають, яким шляхом споживачам буде надана інформація про банк і його послуги. Найчастіше вітчизняні та зарубіжні фінансові установи використовують такі види маркетингових комунікацій, як реклама, прямий маркетинг, персональні продажі, PR.

Особливої уваги в даному випадку заслуговує реклама. Найбільш ефективними її носіями є телебачення, інтернет, зовнішня реклама, в яких вартість тисячі контактів мінімальна. Останнім часом спостерігається збільшення використання інтернет-ресурсів з цією метою. Вони дозволяють відслідковувати інтереси потенційних клієнтів, аби вчасно запропонувати їм актуальну банківську послугу та встановити індивідуальний комунікативний канал між установою та споживачем.

Серед особливостей фінансової реклами слід виділити наступні:

Фінансові послуги нематеріальні, їх неможливо побачити в прямому сенсі цього слова, тому реклама банків має демонструвати певні образи, що відображають характеристики послуги.

Фінансові послуги „інтелектуальні”, тому в їх рекламі може приділятись увага високому інтелектуальному рівню фінансистів, підкреслюватись їх вміння правильно розпоряджатися грошовими коштами.

Фінансові послуги індивідуальні, а робота з грошима передбачає довіру клієнтів, тому в банківській рекламі має частіше використовуватись тема довіри і персоналізації клієнта.

Чому фінансові установи доручають розробку маркетингової стратегії Leosvit Marketing

  1. Наші спеціалісти бездоганно знають фінансовий ринок і маркетингове середовище банку, швидко і своєчасно вивчають стан і динаміку споживчого попиту на банківський продукт або послугу.
  2. Ми скрупульозно аналізуємо маркетингову політику конкурентів, стан розвитку банківської системи, нормативні вимоги центрального банку та основні тенденції фінансово-кредитної політики держави.
  3. Ми обираємо найбільш ефективні рекламні носії, які допомагають досягти конкретний результат маркетингової діяльності банку.

Leosvit Marketing: фінансове благополуччя вашого банку на довгі роки!